bgzychbg0

В Україні трудова міграція обумовлюється поєднанням зовнішніх та внутрішніх чинників соціально-економічного розвитку країни. Зовнішніми чинниками виступають привабливий і місткий ринок праці розвинутих країн, з вищим, ніж в середньому по Україні, рівнем заробітної плати. Внутрішніми причинами трудової міграції українських громадян є незадоволений попит на робочу силу всередині країни та низький рівень заробітної плати на національному ринку праці.

Тисячі наших співгромадян щорічно покидають власні домівки у пошуках кращої долі. Часто-густо вони навіть не усвідомлюють про загрози та ризики, на які себе наражають, стають жертвами насилля, зловживань, сексуальної та трудової експлуатації.

Державна служба зайнятості постійно інформує населення про ризики нелегальної трудової міграції, шляхи потрапляння до трудового рабства. З метою запобігання таким явищам, для підвищення обізнаності населення щодо ризиків при виїзді на роботу за кордон фахівцями Прилуцької міськрайонної філії Чернігівського ОЦЗ з початку 2019 року проведено 5 семінарів з питань запобігання трудовій міграції, торгівлі людьми, в яких взяли участь 99 осіб.

Для безробітних, які перебувають на обліку у службі зайнятості, проводяться семінари на тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці», на яких розкривається сутність таких понять, як «нелегальна трудова міграція», «торгівля людьми» та «дитяча праця», що є глобальною проблемою на сьогоднішній день.

Саме такий захід на початку серпня було проведено у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського ОЦЗ за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Олега Третяка.

Під час семінару розглянуто ознаки шахрайства у сфері працевлаштування, надано рекомендації щодо перешкоджання та уникнення обману під час пошуку роботи, як уберегтися від шахрайства під час працевлаштування. Адже лише легальне працевлаштування гарантує забезпечення конституційних прав усіх учасників ринку праці.

Безробітні також довідались про правовий захист та нормативну базу з питань торгівлі людьми, про установи, які опікуються питаннями подолання насильства, ознайомились з переліком послуг, які вони надають, а також були роздані інформаційні буклети, що містять корисні поради для тих, хто зібрався за кордон та контактні дані.

Робота за кордоном має не лише переваги, але й має дуже багато значних ризиків, тому служба зайнятості рекомендує все ж таки шукати собі роботу в Україні, на рідній землі, де на сьогоднішній день створюються нові робочі місця та є потреба у робітничих професіях.

5 листопада стартувала Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Державна служба зайнятості долучилася до проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, щоб привернути увагу громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми. В рамках акції у Немирівському районному центрі зайнятості проведено семінар для безробітних «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці».

На захід запрошено представників відділу сім’ї, молоді та спорту Немирівської райдержадміністрації.

Фахівець Немирівського районного центру зайнятості Олена Синякович повідомила про учасників заходу про послуги служби зайнятості щодо запобігання неврегульованій зовнішній трудовій міграції, про шляхи потрапляння українських громадян до тенет торговців людьми. Безробітні також довідались про правовий захист та нормативну базу з питань торгівлі людьми, про установи, які опікуються питаннями подолання насильства, ознайомились з переліком послуг, які вони надають.

Особливу увагу приділено ризикам нелегальної трудової міграції, шляхам потрапляння до трудового рабства.

Під час семінару розглянуто ознаки шахрайства у сфері працевлаштування, надано рекомендації щодо перешкоджання та уникнення обману під час пошуку роботи, як уберегтися від шахрайства під час працевлаштування. Учасники заходу переглянули та обговорили відеофільм щодо прихованих ризиків неврегульованої міграції та торгівлі людьми «Станція призначення – життя». А тих, хто все ж планує їхати за кордон, ознайомлено з головними правилами безвізового режиму з ЄС.

Тисячі наших співгромадян щорічно покидають власні домівки у пошуках кращої долі. Часто-густо вони навіть не усвідомлюють про загрози та ризики, на які себе наражають, стають жертвами насилля, зловживань, сексуальної та трудової експлуатації. Державна служба зайнятості постійно інформує населення про ризики нелегальної трудової міграції, шляхи потрапляння до трудового рабства. З метою запобігання таким явищам, для підвищення обізнаності населення щодо ризиків при виїзді на роботу за кордон Івано-Франківською обласною службою зайнятості протягом січня-серпня 2018 року проведено 113 семінарів з питань запобігання трудовій міграції, торгівлі людьми, в яких взяли участь 1413 осіб. Населенню надається інформація щодо суб’єктів підприємницької діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які мають відповідну ліцензію Мінсоцполітики.

«Проблема трудової міграції українців за кордон – це складна проблема, яка може вирішитися шляхом поліпшення підприємницького клімату, залучення в країну інвестицій, створення нових робочих місць разом з гідними умовами праці та високою заробітною платою – це єдино вірний шлях до утримання і повернення мігрантів в Україну»,– зазначає директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.

08 серпня 2019 року в Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного центру зайнятості для безробітних було проведено профінформаційний груповий захід «Запобігання нелегальній трудовій міграції» за участі

Провідний юрисконсульт Прилуцької міськрайонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості Оксана Ткаченко зазначила, що відкриття кордонів, забезпечення серед інших людських прав права на вільне пересування та вибір місця проживання стало для України одним з найважливіших здобутків незалежності, переконливою ознакою демократизації суспільного життя. Відповідно, з перших років незалежності України і починається зовнішня трудова міграція.

Виїзд громадян України за кордон для тимчасового перебування з метою працевлаштування, навчання, здійснення підприємницької діяльності, лікування, відпочинку тощо характеризується певними особливостями:

- значним фактичним обсягом зовнішньої трудової міграції, що не збігається із статистичними даними;

- в основному стихійним характером зовнішньої трудової міграції, значним здійсненням її через комерційні посередницькі структури, які не забезпечують дотримання прав мігрантів;

- відсутністю в більшості трудових мігрантів належним чином оформлених документів на працевлаштування;

- масовими порушеннями прав трудових мігрантів;

- відсутністю договорів спрямованих на захист прав працівників-мігрантів з більшістю держав, в яких працюють трудові мігранти з України.

В українських офіційних та неофіційних джерелах, зокрема у ЗМІ, можна знайти різні оцінки кількості українських трудових мігрантів, які протягом останніх років виїхали з України.

Незважаючи на статистичні дані, беззаперечний той факт, що сьогодні зовнішня трудова міграція населення України є масштабним, загальнодержавним явищем, яке потребує всебічного вивчення, аналізу, прогнозування та адекватної реакції держави через формування та реалізацію національної еміграційної та імміграційної політики.

Трудова зовнішня міграція є природною реакцією населення на негативні зміни в соціально-економічному житті суспільства в період структурних перетворень в економіці, за умови нерозвиненості та деформованості внутрішнього ринку праці, масового галузевого й регіонального безробіття.

Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція: доходи більшості верств населення не достатні для елементарного задоволення першочергових потреб. Ця тенденція вказує на наявність в державі значного прошарку бідного населення. Причини трудової міграції мають майже виключно економічний характер. Сьогодні найпоширеніші способи заробітку пов’язані з перетином державного кордону.

На сучасному етапі можна виокремити внутрішні й зовнішні чинники, які зумовлюють трудову міграцію українців.

Основними внутрішніми, як загальнодержавними, так і регіональними чинниками є:

- довготривале безробіття та зниження попиту на окремі спеціальності в деяких регіонах країни;

- зниження рівня добробуту населення в сільській місцевості;

- невідповідність між рівнем оплати праці та фактичною вартістю життя в Україні;

- низький рівень оплати праці в Україні кваліфікованих кадрів порівняно з країнами можливого працевлаштування;

- монопольне становище роботодавців, які зацікавлені у збереженні низької оплати праці, тінізації значного сегменту ринку праці в Україні;

Окрім внутрішніх причин, чимале значення мають зовнішні чинники, серед яких найголовніші:

- зростання попиту на низько кваліфіковану працю в будівництві, сільському господарстві, сфері послуг у більшості країн Європи, які не задовольняються власною робочою силою;

- значно вищі рівні оплати праці, ніж в Україні та вигідніші умови працевлаштування;

- наявність різного за обсягом тіньового сектору економіки в тих країнах, які приймають, що робить можливим поширення нелегальних форм трудової міграції.

Усі ці чинники сприяють тому, що українці масово виїжджають за кордон із метою успішного працевлаштування.

Загалом у структурі трудової міграції громадян України за ступенем легальності можна виділити чотири якісно відмінні рівні:

- Офіційна трудова міграція – переміщення українських громадян, які виїжджаючи за кордон, декларують участь у трудовій діяльності як мету виїзду і є легальними трудовими мігрантами в країнах, які приймають (саме їх і фіксує офіційна статистика).

- Неофіційна легальна міграція – поїздки наших співвітчизників за кордон із декларованою метою туризму, відвідування родичів тощо, з подальшим працевлаштуванням та реєстрацією в країні-реципієнті; учасники таких поїздок не можуть бути відстежені вітчизняною статистикою, але при цьому стають цілком легальними трудовими мігрантами в країнах-реципієнтах.

- Успішна нелегальна міграція – поїздки за кордон, пов’язані з незареєстрованою зайнятістю видами діяльності, дозволеними законодавством відповідних країн.

- Міграція жертв злочинних угруповань – торгівля людьми та інші випадки перебування громадян України в нелюдських умовах або зайнятість протиправною діяльністю за кордоном не з власної волі.

Беззаперечними є загрози соціального характеру пов’язані із руйнуванням родин, явищем сирітства дітей заробітчан, деформацією статево-вікової структури в районах масової трудової еміграції, проблем демографічного характеру.

Негативні сторони має трудова міграція і для економіки України. Через зростання грошової маси в певної частини населення відбувається штучне збільшення попиту. До того ж в країні спостерігається розшарування населення за економічними показниками, адже доходи тих, хто отримує грошові перекази з закордону значно більші, ніж у тих, хто працює в Україні.

Дієвим засобом проти трудової міграції може бути динамізація економічного розвитку, зростання економічної активності та зайнятості населення, а на цій основі підвищення життєвого рівня. Висуваючи це як мету на майбутнє та як сподівання, можна дійти висновку, що на сьогодні необхідно враховувати міграційну ситуацію під час розроблення економічних і соціальних програм, виходячи з особливостей конкретних регіонів. Варто вести мову про необхідність адресно вирішувати проблеми працевлаштування на рідній землі, дбати про зростання заробітної плати та розвиток соціальної сфери, щоб попереджати можливість обезлюднення найураженіших еміграцією місцевостей.

Третяк Олег Миколайович начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ознайомив присутніх про правопросвітницький проект «Я маю право!», спрямований на формування у суспільстві правової культури та підвищення рівня правосвідомості населення.

t 1 555

 

Оголошення

Шановні роботодавці!

Державна служба зайнятості прагне надавати Вам якісні послуги та ефективну допомогу у підборі кадрів!

Пропонуємо Вам поділитися досвідом співпраці зі службою зайнятості, оцінити послуги, якими користувалися, а також надати пропозиції щодо їх вдосконалення.

Заповнити анкету роботодавця можна до 19 серпня за посиланням https://www.dcz.gov.ua/…/opytuvannya-robotodavciv-shchodo-z…

Пропозиції Державної служби зайнятості

Шановні роботодавці! Читати далі...

Соціальна реклама

Розроблено в рамках проекту «Freedom»