bgzychbg0

 

Посада ПІБ Телефон
 Начальник  Генба Наталія Олексіївна  

Основними завданнями відділу є:

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів працівниками апарату районної ради під час виконання  покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів районної ради в судах;
- здійснює правове забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;

- забезпечує  правильне застосування законодавства, інформує голову районної ради про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;
- перевіряє відповідність законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, що передаються на підпис керівництву, візує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів відповідно до Регламенту районної ради;

- надає відповідний письмовий висновок голові районної ради, якщо проект рішення, розпорядження або інший офіційний документ не відповідає вимогам діючого законодавства;
 
-  організовує облік і накопичення текстів законодавчих актів та підтримує їх у контрольному стані. З використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу з законодавства, доводить до структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради інформацію про зміни в діючому законодавстві, надає працівникам консультації з правових питань;

- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
- приймає участь у підготовці та здійсненні заходів по забезпеченню законності і правопорядку, що проводяться районною радою, постійними комісіями, виконавчим апаратом районної ради;

- забезпечує ведення діловодства за зверненнями громадян, проводить реєстрацію звернень, формує справу, здійснює контроль за своєчасністю надання відповідей;

- надає правову методичну, консультативну та іншу практичну  допомогу органам та посадовим особам місцевого самоврядування;

- бере участь в організації і проведенні роботи по підвищенню рівня правових знань посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризації що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

- організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної ради, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників зацікавлених підрозділів;

- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог, подає голові районної ради письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

- здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників апарату районної ради;

- забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної ради в судах та інших органах.

Написати листа

Соціальна реклама

Розроблено в рамках проекту «Freedom»